Thijs van Wijngaarden (1952, Schagen)

"Na jaren van uitstel en afstel ben ik in 2008 weer met schilderen begonnen. Over het dooie punt geraakt door me aan te sluiten bij een teken- en schildergroep, Bon’Art. Woensdagavond zin of geen zin naar het kerkje van Haringhuizen. Aan het werk gezet door Michiel Hertroys. Of gewoon maar kijken wat er gebeurt...

Wat zal ik er verder over zeggen? Laten we vooral de discussie over kunst en amateurisme buiten de deur houden. De schilderijen zijn geen nageschilderde werkelijkheid. Het is mijn mix van echte wereld, herinneringen, intuïtie en fantasie. En juist daarom kun je er misschien wat langer naar kijken & roepen ze vragen, gedachten of associaties op."